مناقصه
وضعیت مناقصه:
تاریخ ثبت: چهار شنبه 16 مرداد 1398
موضوع: خرید تجهیزات آشپزخانه مرکزی هتل امام رضا(ع)مشهد
محل اجرا: مشهد بلوار وحدت،انتهای بلوار امیر المومنین(ع) نبش حسینیه کرمانیها،پروژه هتل امام رضا(ع)
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/05/26
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/05/12 الی 1398/05/17
اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت: دو شنبه 14 مرداد 1398
موضوع: خرید تجهیزات آشپزخانه مرکزی هتل امام رضا(ع)مشهد
محل اجرا: مشهد بلوار وحدت،انتهای بلوار امیر المومنین(ع) نبش حسینیه کرمانیها،پروژه هتل امام رضا(ع)
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/05/26
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/05/12 الی 1398/05/17
اطلاعات بیشتر
تهران - خیابان آیت اله طالقانی
خیابان ایرانشهر شمالی - روبروی خیابان اراک
پلاک137 - سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر
021-88304390
©2017 Kosar Hotels, All Right Reserved