مناقصه
تاریخ ثبت: 1398/10/09
شماره مناقصه: 2098092162000001
خرید ونصب تجهیزات چوبی ودکوراسیون هتل امام رضا(ع) مشهد
نوع انتشار: فراخوان
طبقه بندی موضوعی:

نوع مناقصه: خرید کالا

کارفرما: سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر

محل کارفرما: تهران خیابان ایرانشهر شمالی پلاک 137

مبلغ برآورد:

محل اجرای کار: مشهد بلوار وحدت،انتهای بلوار امیر المومنین(ع) نبش حسینیه کرمانیها،پروژه هتل امام رضا(ع)

مدت پيمان: 6 ماه

تاريخ دريافت اسناد ارزيابی: از: 1398/10/03 الی 1398/10/09 از ساعت: 00:08 تا ساعت: 00:16

محل دريافت اسناد ارزيابی: تهران،خیابان ایرانشهر شمالی پلاک 137 گروه هتلهای کوثر واحد پشتیبانی

تاريخ عودت اسناد ارزيابی: 1398/10/21 از ساعت: 00:16 تا ساعت: :

محل عودت اسناد ارزيابی: تهران،خیابان ایرانشهر شمالی پلاک 137 گروه هتلهای کوثر واحد پشتیبانی

زمان بازگشائی پاکات: 1398/10/23 ساعت: 00:11

محل بازگشائی پاکات: تهران،خیابان ایرانشهر شمالی پلاک 137 گروه هتلهای کوثر معاونت اداری ومالی

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: تمامی مدارک ومستندات مناقصه در سایت سامانه الکترونیکی تدارکات دولت می باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 5.000.000.000ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی

توضيحات: فقط ضمانتنامه بانکی مورد قبول می باشد.

تصویر روزنامه رسمی نوبت اول


تهران - خیابان آیت اله طالقانی
خیابان ایرانشهر شمالی - روبروی خیابان اراک
پلاک137 - سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر
021-88304390
©2017 Kosar Hotels, All Right Reserved