مناقصه
تاریخ ثبت: 1398/05/16
شماره مناقصه: 901/3449
خرید تجهیزات آشپزخانه مرکزی هتل امام رضا(ع)مشهد
نوع انتشار: استعلام
طبقه بندی موضوعی:

نوع مناقصه: خرید کالا

کارفرما: سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر

محل کارفرما: تهران خیابان ایرانشهر شمالی پلاک 137

مبلغ برآورد:

محل اجرای کار: مشهد بلوار وحدت،انتهای بلوار امیر المومنین(ع) نبش حسینیه کرمانیها،پروژه هتل امام رضا(ع)

مدت پيمان:

تاريخ دريافت اسناد ارزيابی: از: 1398/05/12 الی 1398/05/17 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 16:00

محل دريافت اسناد ارزيابی: تهران،خیابان ایرانشهر شمالی پلاک 137 گروه هتلهای کوثر واحد پشتیبانی

تاريخ عودت اسناد ارزيابی: 1398/05/26 از ساعت: 16:00 تا ساعت: :

محل عودت اسناد ارزيابی: تهران،خیابان ایرانشهر شمالی پلاک 137 گروه هتلهای کوثر واحد پشتیبانی

زمان بازگشائی پاکات: 1398/05/28 ساعت: 11:00

محل بازگشائی پاکات: تهران،خیابان ایرانشهر شمالی پلاک 137 گروه هتلهای کوثر معاونت اداری ومالی

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: 1) معرفی نامه.
2) فیش واریزی به مبلغ 2.000.000ریال به شماره حساب 0210386550000 بانک صادرات شعبه ایرانشهر شمالی بنام سازمان فرهنگی سیاحتی کوثربابت خرید اسناد مناقصه.
3) تصویر اساسنامه و ثبت شرکت وآگهی تاسیس وآخرین آگهی روزنامه رسمی.
4) رزومه کاری شامل فهرست پروژه های انجام شده در 5 سال اخیر و گواهی حسن انجام کار.
5) کاتالوگ محصولات شامل کلیه مشخصات فنی تجهیزات ودستگاههای آشپزخانه های صنعتی همراه با استانداردهای مربوطه.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1.100.000.000ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه: چک بین بانکی ویا ضمانتنامه بانکی

توضيحات:تهران - خیابان آیت اله طالقانی
خیابان ایرانشهر شمالی - روبروی خیابان اراک
پلاک137 - سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر
021-88304390
©2017 Kosar Hotels, All Right Reserved