مناقصه
تاریخ ثبت: 1398/10/09
شماره مناقصه: 2098092162000004
خرید ونصب نرده های استیل وشیشه دور وید مرکزی وراه پله ها هتل امام رضا(ع)
نوع انتشار: استعلام
طبقه بندی موضوعی:

نوع مناقصه: خرید کالا

کارفرما: سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر

محل کارفرما: تهران خیابان ایرانشهر شمالی پلاک 137

مبلغ برآورد:

محل اجرای کار: مشهد بلوار وحدت،انتهای بلوار امیر المومنین(ع) نبش حسینیه کرمانیها،پروژه هتل امام رضا(ع)

مدت پيمان: 3 ماه

تاريخ دريافت اسناد ارزيابی: از: 1398/10/03 الی 1398/10/09 از ساعت: 16:08 تا ساعت: 16:08

محل دريافت اسناد ارزيابی: تهران،خیابان ایرانشهر شمالی پلاک 137 گروه هتلهای کوثر واحد پشتیبانی

تاريخ عودت اسناد ارزيابی: 1398/10/21 از ساعت: : تا ساعت: :

محل عودت اسناد ارزيابی: تهران،خیابان ایرانشهر شمالی پلاک 137 گروه هتلهای کوثر واحد پشتیبانی

زمان بازگشائی پاکات: 1398/10/23 ساعت: :

محل بازگشائی پاکات: تهران،خیابان ایرانشهر شمالی پلاک 137 گروه هتلهای کوثر معاونت اداری ومالی

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه:

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2.500.000.000

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی

توضيحات: فقط ضمانتنامه بانکی مورد قبول می باشد

تصویر روزنامه رسمی نوبت اول


تهران - خیابان آیت اله طالقانی
خیابان ایرانشهر شمالی - روبروی خیابان اراک
پلاک137 - سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر
021-88304390
©2017 Kosar Hotels, All Right Reserved