سالن های کنفرانس
گالری تصاویر
سالن شهید چمران
مجتمع ایثار بادارا بودن 2 سالن اجتماعات مجزا جمعا به ظرفیت900 نفربا امکانات سمعی وبصری کامل آماده برگزاری سمینارها وفعالیتهای آموزشی می باشد.
کیلومتر 12 اتوبان کرج قزوین، شهر کوهسار، بعد از کردان، نرسیده به چندار
02644324242
©2017 Kosar Hotels, All Right Reserved