سالن های کنفرانس
گالری تصاویر
سالن شهید چمران
مجتمع ایثار بادارا بودن 2 سالن اجتماعات مجزا جمعا به ظرفیت900 نفربا امکانات سمعی وبصری کامل اماده برگزاری سمینارها وفعالیتهای اموزشی می باشد.
ایران -کرج -کیلومتر 12 اتوبان کرج قزوین-شهر کوهسار به سمت چندار
02644324242-6
©2017 Kosar Hotels, All Right Reserved