اطلاعات تماس
    اطلاعات تماس
  ایران -کرج -کیلومتر 12 اتوبان کرج قزوین-شهر کوهسار به سمت چندار
  02644324242-6
02644323362

02644323392
  026-44324243
     
    مجتمع تفریحی گردشگری و اقامتی ایثار
  کیلو متر 12 اتوبات کرج قزوین . شهر کوهسار .بعد از کردان .نرسیده به چندار
  02644324242
02644324244

02644324246
  02644324243
     
ایران -کرج -کیلومتر 12 اتوبان کرج قزوین-شهر کوهسار به سمت چندار
02644324242-6
©2017 Kosar Hotels, All Right Reserved