اطلاعات تماس
    مجتمع تفریحی گردشگری و اقامتی ایثار
  کیلومتر 12 اتوبان کرج قزوین، شهر کوهسار، بعد از کردان، نرسیده به چندار
  02644324242
02644324244

02644324246
  02644324243
     
کیلومتر 12 اتوبان کرج قزوین، شهر کوهسار، بعد از کردان، نرسیده به چندار
02644324242
©2017 Kosar Hotels, All Right Reserved