مکانهای زیارتی تاریخی
گالری تصاویر
مسجد آدینه جواهر ده
این مسجد از مسجدهای معروف و بسیار مردمی رامسر است که در جواهرده قرار دارد که مردم از نقاط دور و نزدیک برای نذری و کارهای دیگر پای به آین مکان مذهبی می گذارند. تاریخ ساخت این مسجد به 700 سال پیش می رسد که البته مسجد جدیدی بعد از آتش سوزی بر اثر رعد و برق بر روی مسجد قدیمی ساخته شده است. البته عمر این محوطه ی تاریخی به دوران پیش از اسلام باز میگردد که از جمله ی معابد آناهیتا می باشد.وجود چند
درخت کهنسال با قطر زیاد و عمر ببیشتر ازهزار سال باعث شگفتی مسافران
و گردشگران می گردد.
گالری تصاویر
بی بی سکینه رامسر – رمک
گالری تصاویر
زیارتگاه آقا بسمل وآقا پلا سید
آستان مقدس آقا بسمل وآقا پلا سید واقع در ساداتشهر از مکان های زیارتی
و تاریخی شهرستان رامسر می باشد که ساله زوار فراوانی از نقاط مختلف
کشور به خود جذب می کند.
ایران - استان مازندران - شهرستان رامسر- روبروی سه راه سادات شهر
011-55210971
©2017 Kosar Hotels, All Right Reserved