اطلاعات تماس
    اطلاعات تماس
  ایران -مشهد -انتهای بلوار وکیل آباد اول جاده طرقبه نرسیده به ویلا شهر
  05135510900
051-35510901-5
  051-35510471
051-35510905
     
ایران -مشهد -انتهای بلوار وکیل آباد اول جاده طرقبه نرسیده به ویلا شهر
05135510900
©2017 Kosar Hotels, All Right Reserved