سالن های کنفرانس
گالری تصاویر
سالن کنفرانس
آماده برگزاری سمیناروکنفرانس های آموزشی که زمینه مناسبی برای مدیران وفعالین علمی کشورفراهم می نماید.
گالری تصاویر
سالن اجلاس
فضایی برای تصمیم گیری مدیران...
ایران -بندر انزلی -کیلومتر 5 جاده آستارا
013-44503001-7
©2017 Kosar Hotels, All Right Reserved