سالن های کنفرانس
گالری تصاویر
سالن اجتماعات شاهد
سالن اجتماعات مجتمع قم به ظرفیت 150 نفربا امکانات سمعی وبصری کامل آماده برگزاری سمینارها وفعالیتهای اموزشی می باشد.
ایران -قم -کیلومتر 5 جاده کمربندی اراک
025-38612520-3
©2017 Kosar Hotels, All Right Reserved