اتاقها و سوئیت ها
گالری تصاویر
سویت دوخوابه 6 تخته
نوع اتاق: سوئیت
ظرفیت: 6 حد اکثر: 8
امکانات: تهویه مطبوع، یخچال، حمام، تلویزیون، سرویس بهداشتی ایرانی، سرویس بهداشتی فرنگی
مجتمع دارای 8 سوییت دوخوابه با کلیه امکانات رفاهی می باشد.
نرخ اقامت هر شب سوئیت دو خوابه 6 تخته بدون صبحانه مبلغ 2/250/000 ریال
سرویس اضافه هر نفر برای هر شب 250/000 ریال
گالری تصاویر
سویت دوخوابه 5 تخته
نوع اتاق: سوئیت
ظرفیت: 5 حد اکثر: 7
امکانات: تهویه مطبوع، یخچال، حمام، تلویزیون، سرویس بهداشتی ایرانی، سرویس بهداشتی فرنگی
مجتمع دارای 8 سوییت دوخوابه با کلیه امکانات رفاهی می باشد.
نرخ اقامت هر شب سوئیت دو خوابه 5 تخته بدون صبحانه مبلغ 2/000/000 ریال
سرویس اضافه هر نفر برای هر شب 250/000 ریال
گالری تصاویر
سوییت یک خوابه 3 تخته
نوع اتاق: سوئیت
ظرفیت: 3 حد اکثر: 5
امکانات: تهویه مطبوع، یخچال، حمام، تلویزیون، سرویس بهداشتی ایرانی، سرویس بهداشتی فرنگی
مجتمع شاهد قم دارای 4 واحد سوییت مجهز در دو طبقه می باشد.
نرخ اقامت هر شب سوئیت یک خوابه 3تخته بدون صبحانه مبلغ 1/500/000 ریال
سرویس اضافه هر نفر برای هر شب 250/000 ریال
گالری تصاویر
ساختمان یک
نوع اتاق: خوابگاه
ظرفیت: 200 تخت حد اکثر: 300 تخت
امکانات: تهویه مطبوع، یخچال، حمام، تلویزیون، سرویس بهداشتی فرنگی
هتل دارای 39 اتاق 5 تخته جهت اسکان همایشهای و سمینارها واردوهای آموزشی نهاد ها وادارات وسایر اقشار می باشد .
اتاقهای 5 تخته ساختمان یک در هر شب اقامت 1/000/000 ریال بدون صبحانه می باشد .
نرخ اقامت هر نفر در اتاقهای مجموعه ساختمان یک در هر شب بدون صبحانه 200/000 ریال
ایران -قم -کیلومتر 5 جاده کمربندی اراک
025-38612520-3
©2017 Kosar Hotels, All Right Reserved