جزئیات خبر
هتل سفید کنار میزبان مرکزدانش پژوهان بنیاد شد
1397/06/14 - برگزاری اردوی فرهنگی _تفریحی نخبگان شاهد و ایثارگر در هتل سفید کنار
به گزارش پایگاه خبری گروه هتلهای کوثر اردوی فرهنگی- تفریحی ویژه نخبگان شاهد وایثارگر۱۰ تا ۱۳ شهریور به همت اداره کل دانش پژوهان وتشکل های شاهد وایثارگر در بندر انزلی برگزار شد.
در راستای برنامه های اداره کل دانش پژوهان وتشکل های شاهد وایثارگر و افزایش رضایتمندی و بازدهی و همچنین ایجاد روحیه شادی و نشاط در بین نخبگان شاهد وایثارگر اردوی فرهنگی-تفریحی بندر انزلی با حضور ۷۰ نفر از نخبگان شاهد وایثارگر تهران بزرگ و البرز برگزارگردید.


تهران - خیابان آیت اله طالقانی
خیابان ایرانشهر شمالی - روبروی خیابان اراک
پلاک137 - سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر
021-88304390
©2017 Kosar Hotels, All Right Reserved