مدیر روابط عمومی سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر معرفی شد

به گزارش پایگاه خبری گروه هتلهای کوثر، طی حکمی از سوی دکتر علی عباس کمری، مدیرعامل سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر، آقای علی سلیمانی به عنوان مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان منصوب شد.
دکتر کمری در حکم ‌انتصاب علی سلیمانی«به عنوان مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر» آورده است:
نظر به تخصص و تعهد و تجارب جنابعالی به موجب این حکم شما به عنوان مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان منصوب میگردید.
امید است با استعانت از خداوند و امکانات در اختیار در انجام وظایف خود و امور محوله موفق و موید باشید.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها