بدرقه ورزشکاران پاراالمپیک از هتل هویزه تهران

به گزارش واحد روابط عمومی سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر چند تن از ورزشکاران پاراالمپیک بعد از اقامت در هتل هویزه خود را برای مسابقات پاراامپیک توکیو آماده و راهی کشور ژاپن شدند.

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها