مراسم معارفـه سرپرست پروژه هتل امام رضا(ع)

بــه گــزارش پایگاه خبری گروه هتلهای کوثر، در روز دوشنبه  17 آذر 99 مراســم تودیــع و معارفــه سرپرست پروژه هتل امام رضا علیه السلام  با حضــور مهندس دستجردی، مدیر عامل سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر، جناب آقای فرج الهی، مدیرعامل سازمان املاک و برخی مدیران ارشد سازمان برگــزار شــد.

در این مراسم طی حکمی از سوی مدیر عامل سازمان جناب آقای علی اکبر اسدالهی به سمت سرپرست پروژه هتل امام رضا (ع) منصوب شد. در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر از زحمات آقای حسن دنیوی که به کسوت بازنشستگی نائل شدند، تقدیر و تشکر شد.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها