تقدیر از حوزه حراست و نگهبانی به مناسبت روز حراست و نگهبانی

روابط عمومی سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر: در روز سه شنبه مورخ 22 تیر ماه به مناسبت روز حراست و نگهبانی از کارکنان این حوزه تقدیر و تشکر به عمل آمد.

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها