مسابقات دارت به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد

 روابط عمومی سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر؛ به مناسبت هفته دفاع مقدس یک دوره مسابقات دارت روز شنبه سوم مهرماه  برای برادران و خواهران کارمند سازمان مرکزی به همت پایگاه مقاومت بسیج سازمان و روابط عمومی برگزار شد. در انتها به 5 نفر اول برادران و یک نفر از خواهران جوایزی نقدی ( کارت هدیه) اهدا شد.

نفرات برتر برادران: 1 ـ صابر انجیلی  2ـ امیرحسین ربیعی  3ـ داوود میرانی   4ـ محمد کریمی  5 ـ حسین تیموری

نفر برترخواهران:  خانم دردانه امیری

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها